မည်သည့် Font Profile မှမရှိရင် Unicode font ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ZawGyi font Profile ကိုဖျက်ပစ်ရပါမယ်။

Setting >> General >> Profile သို့သွားကာဖျက်ရပါမယ်

ttkeyboard install 1

ယူနီကုဒ်စာရိုက်ရန် Keyboard တစ်ခုရှိရပါမယ်။ ttKeyboard ကိုနမူနာပြပေးပါမယ်။ ttKeyboard ကိုရယူရန် https://appsto.re/sg/inf12.i

ttKeybaord မှာ လက်ကွက် အများကြီးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ MyanSan သို့မဟုတ် ZawGyi အတိုင်း input လုပ်လို့ရတဲ့ Zawcode(Unicode) ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

အောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါ။

ttkeyboard install 2 ttkeyboard install 3

ttkeyboard install 4 ttkeyboard install 5

ttkeyboard install 6 ttkeyboard install 7

စိတ်ကြိုက် ဖောင့်ထည့်သွင်းရန်

ttFont 1 ttFont 2