မြန်မာလက်ကွက် ဇယားသည် ဝင်းလက်ကွက် နှင့် အများအားဖြင့် ဆင်တူပါသည်။ မြန်မာယူနီကုဒ်သည် အက္ခရာတစ်ခုမှ ပုံသဏ္ဌာန် ကွဲပြားသော စာလုံးပုံ အမျိုးမျိုးကို ခလုတ်တခုတည်း (ကုဒ်တစ်ခုတည်း ) ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရရစ် ( အကြီး အသေး အပြတ် ) အမျိုးမျိုး မရှိပါ။ ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် ရရစ်တခုသာ တွေ့ရပါမည်။ ထို့အတူ တစ်ချောင်းငင် နှစ်ချောင်းငင် အရှည် ကိုလည်း တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအတိုင်း ရိုက်နှိပ်သွားပါက လိုချင်သော စာလုံးပုံစံကို အလိုလျောက် ပြောင်းလဲ ပေးပါလိမ့်မည်။

လက်ကွက် ဇယား

pds mm layout1 shift pds mm layout2

ပါဠ်ဆင့် ( စာလုံးဆင့် )များ ရိုက်သွင်းနည်း

စာလုံးဆင့်များရိုက်နှိပ်လိုပါက အဆင့်ခလုတ် [ F ] shift + f ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး ဆင့်လိုသော အက္ခရာကို ဆက်ရိုက်လိုက်ပါက စာလုံးဆင့် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။

စာလုံးပုံ စာလုံးပေါင်းပုံ အင်္ဂလိပ်ကီးခလုတ်
ဋ္ဌ ဋ ္‌ ဌ # F‌ X
ဏ္ဌ ဏ ္‌ ဌ P F‌ X
ဍ္ဎ ဍ ္‌ ဎ ! F‌ ~
ဏ္ဍ ဏ ္‌ ဍ P F‌ !

မတူကွဲပြားသော အက္ခရာများ

  1. သုည [key 0] နှင့် ဝလုံး [key W] မတူပါ
  2. စလုံးရပင့် စျ နှင့် ဇမြင်ဆွဲ [key Q] မတူပါ
  3. ညလေး [key N] နှင့် အက္ခရာအု [key U] မတူပါ
  4. သရရစ် သြ နှင့် အက္ခရာအော [key ]] မတူပါ

နမူနာပြ စာရိုက်နည်း

စာလုံးအချို့ကို နမူနာအဖြစ် အောက်ပါဇယားတွင် ရိုက်နှိပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ ရရစ် အက္ခရာကို ဗျည်းနောက်မှ ရိုက်ရပါမည်။ [ ိ ု ၊ ု ံ ၊ ံ ့ ] ကဲ့သိုသော အပေါ်အောက် စာလုံးများကို နှစ်သက်ရာ အရင်ရိုက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်များကို တမျိုးတည်း ဖြစ်စေရန် အလိုလျောက် ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မည်။

စာလုံးပုံ စာလုံးပေါင်းပုံ အင်္ဂလိပ်ကီးခလုတ်
ကျူ က ျ ူ u s l
ကျို က ျ ိ ု u s d k
ကျောင်း ေကျာင ် း a u s m i f ;
ကျွမ်း က ျ ွ မ ် း u s G r f ;
ကြီး က ြ ီ း u j D ;
ခြုံ ခြ ု ံ c j k H
မြို့ မ ြ ိ ု ့ r j d k h
ကြွေး ေ က ြ ွ း a u j G ;
မြှင့် မ ြ ှ င ် ့ r j S i f h
ငြှိုး င ြ ှ ိ ု း i j S d k ;
စက္ကူ စ က ္ က ူ p u F u l
လိမ္မော် လ ိ မ ္ ‌ေ မ ာ ် (သို့) v d r F a r m f(or)
  လ ိ ‌ ေ မ ္ မ ာ ် v d a r F r m f
အင်္ဂါ အ င ် ္ ဂ ါ t i f F * g
အင်္ကျီ အ င ် ္ က ျ ီ t i f F u s D
သင်္ဘော သ င ် ္ ‌ေ ဘ ာ o i f F a b m
ဥက္ကဋ္ဌ ဥ က ္ က ဋ ္ ဌ O u F u # F X
ဂုဏဝုဍ္ဎိ ဂ ု ဏ ဝ ု ဍ ္ ဎ ိ * k P W k ! F ~ d
သဏ္ဌာန် သ ဏ ္ ဌ ာ န ် o P F X m e f
ဘဏ္ဍာ ဘ ဏ ္ ဍ ာ b P F ! m
ဣန္ဒြေ ဣ န ္ ​ေ ဒ ြ (သို့) E e F a K j (or)
  ဣ ​ေ န ္ ဒ ြ E a e F K j
ခြင်္သေ့ ခ ြ င ် ္ ​ေ သ ့ c j i f F a o h
သိင်္ဂီ သ ိ င ် ္ ဂ ီ o d i f F * D
သင်္ဂြိုဟ် သ င ် ္ ဂ ြ ိ ု ဟ ် o i f F * j d k [ f
သင်္ချိင်း သ င ် ္ ခ ျ ိ င ် း o i f F c s d i f;
ဓါတု (သို့) ဓာတု ဓ ါ တ ု (သို့) ဓ ာ တ ု L g w k (or) L m w k
ပုဏ္ဏေးမ ပ ု ဏ ္ ​ေ ဏ း မ (သို့) y k P F a P ; r(or)
  ပ ု ​ေ ဏ ္ ဏ း မ y k a P F P  

၅။ Myanmar3 Font အမှန်ဖော်ပြနိုင်ရန်

Microsoft Office 2016 ကိုသုံးစွဲရာတွင် Myanmar3 font အစား Pyidaungsu Font ကိုပြောင်းလဲသုံးစွဲရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Myanmar3 font ကိုမဖြစ်မနေ သုံးစွဲရမည်ဆိုပါက Ctrl+D နှိပ်ကာ Font Dialog ဖွင့်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုလုပ် သုံးစွဲမှသာ အဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

MM3 issue