မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်သည် ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာ စံစနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာစာအဖွဲ့၊ မြန်မာစာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်ကြီးများ၊ သုတေသနပညာရှင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာစာ ရေးထုံးနှင့်ကိုက်ညီသော ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာ စံစနစ်ပေါ်ပေါက်လာစေရန် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် e-Government စနစ်များအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရေး၊ ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခြေခံဖြစ်သော Unicode Standard ISO-10646 နှင့်ကိုက်ညီသည့် ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာစံစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများနှင့် သုံးစွဲသူပြည်သူများမှ စုံးစမ်းမေးမြန်း အကူအညီရယူလျက်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုအခြေအနေထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းကူညီ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေရန် ညှိနှိုင်းနိုင်ပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်က နှိုးဆော်ထားပါသည်။