သင်ပုန်းကြီးဆိုရိုးအတိုင်း ရိုက်နှိပ်နိုင်သော Windows10 ကီးဘုတ်လက်ကွက် ပါဝင်လာမည်

Windows 10 Major update ဖြစ်တဲ့ Spring Edition ကို 2018 မတ်လမှာ ထွက်လာမည်ဟု အကြောင်းကြားသိရှိရပါတယ်။
အဲဒီအတွက် MCF က Microsoft ထံဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ချက်အရ မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်စနစ်ကို
သင်ပုန်းကြီးဆိုရိုးအတိုင်း ရိုက်နှိပ်လို့ရအောင်ပြုပြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ “ မေမေ” ကို သဝေထိုး မ,ရေး “ မေ” ဟု ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ “ မြေ” ကို သဝေထိုး မ, ရရစ် “ မြေ” ဟုရိုက်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါအပြင် ပင့်ရစ်ဆွဲထိုး ဗျည်းတွဲများအချင်းချင်း၊ အပေါ်အောက် သရအတွဲများအချင်းချင်း၊ ဗျည်းတွဲနှင့်သရများ တွဲဆက်ရေးသားမှုများတွင်လည်း ရှေ့နောက် အစီအစဉ်များအတွက်ကိုပါ သင်ပုန်းကြီးမူအတိုင်း ဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ပေးသည့် အချက်လည်းပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
( Insider Preview တွင် စမ်းသပ်ထားသော YouTube Video တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည် )
ဒါကြောင့် Windows 10 အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Spring Edition ထွက်လာသည့်အခါ မဖြစ်မနေ update လုပ်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် ခင်ဗျား။

မြန်မာကီးဘုတ်လက်ကွက် စမ်းသပ်ထားသော YouTube Video ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ )